Garden House II - Kiến trúc và thiên nhiên hòa làm 1

 

__________________
Thông tin dự án:
Dự án Garden House II.
Địa điểm: Láng dài , Đất đỏ, Bà Rịa Vũng tàu.
Diện tích khu đất: 700 m2.
Tổng diện tích công trình: 300m2 .

architect:
Kts Hoang Nguyen
project type:
Architecture Design
client:
GM Holding
Strategy:
Minimalist
Terms:
3 month
date:
05, June 2020
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020